Vaste Activa

Met de uitgebreide optie Vaste Activa kunt u uw activa, zoals kantoorinventaris, machines, autopark, goodwill, enz. bijhouden in King, inclusief de afschrijvingen.

De Activamodule van King werkt in grote lijnen als volgt:

Activagegevens

Uw vaste activa voert u in in King via programma Activa, inclusief de te gebruiken grootboekrekeningen, aanschafwaarde, afschrijvingstermijnen, eventuele investeringsaftrek, afbeeldingen, documenten, locatie, enz. Hebt u extra invoervelden nodig, dan kunt u die zelf definiëren. Per activum kunt u de gewenste afschrijvingsmethode kiezen:

  • Lineair – vast bedrag/percentage van de aanschafwaarde minus restwaarde
  • Lineair – vast bedrag/percentage van de aanschafwaarde
  • Vast percentage (in te voeren) van de boekwaarde
  • Vast percentage (berekend) van de boekwaarde
  • Som van de jaarnummers (Sum of the year digits)
  • Variabel percentage per jaar van de aanschafwaarde
  • Variabel percentage per jaar van de boekwaarde
  • Handmatig

De activa voert u in op basis van een activasjabloon, waarin u de gewenste defaults kunt instellen. U kunt meer sjablonen bijhouden in King, bijvoorbeeld één voor het kantoormeubilair, één voor het wagenpark, één voor de hardware, enz. De gegevens van het activum kunt u achteraf wijzigen, bijvoorbeeld in verband met een herwaardering of extra investering van het activum.

Investering / Desinvestering

Het boeken van de investering houdt in dat het activum tegen de aanschafwaarde wordt opgenomen in de financiële administratie (balans) van King. Vanuit diezelfde tabkaart kunt u die boeking ook weer tegenboeken. Vanuit programma Activa kunt u gelijk de inkoopfactuur boeken; maar dat kan ook via Invoeren boekingen. U wilt de optie Vaste Activa aanschaffen terwijl de investering en afschrijvingen van uw activa al geboekt zijn? In King kunt u in dat geval kiezen voor ‘Invoeren beginstand’. U kunt dan de activa in King invoeren zonder dat er iets geboekt wordt. Verkoopt u het activum (of wordt het op een andere manier ‘vervreemd’), dan dient u dat te boeken als desinvestering. Bij een volledige desinvestering staat het activum vanaf het volgende boekjaar niet meer in de financiële administratie (balans).

Afschrijvingen

De afschrijvingen kunt u in King snel en eenvoudig boeken. King maakt per activum de afschrijvingen automatisch voor u aan; deze afschrijvingen kunt u vervolgens periodiek doorboeken, ook van een hele range activa tegelijk. Een geboekte afschrijving kunt u ook weer eenvoudig tegenboeken. Een volledig afgeschreven activum blijft op de balans staan, totdat het wordt verkocht of op andere wijze vervreemd.

Activastaat

De activastaat geeft een financieel overzicht van de activa in een door u zelf te bepalen indeling. De activastaat kan ook worden afgedrukt. Andere overzichten die u kunt afdrukken zijn de investeringen (inclusief investeringsaftrek) en de nog te boeken afschrijvingen. Al deze gegevens kunnen ook worden geëxporteerd naar bestand.

Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek.

Printversie (pdf)