XML-/ASCII-koppeling journaalposten

Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd, omdat u de gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren, terwijl er bovendien geen fouten kunnen ontstaan bij het overtypen van gegevens. Ook is het mogelijk om met King een XML-bestand te exporteren in het formaat dat in King kan worden ingelezen.

Inlezen journaalposten in ASCII-formaat

Hiermee is het mogelijk om in een loon- en salarisprogramma als Microloon de salarisberekeningen te maken en de daaruit voortkomende journaalposten weg te schrijven in een bestand. Dit bestand kan dan met deze optie automatisch worden ingelezen in King. Een ander voorbeeld is dat u voor de facturering een branche-pakket gebruikt en voor de boekhouding King Financieel. De journaalposten die voortkomen uit de factureergang worden dan weggeschreven in een ASCII-bestand, dat via een netwerk, per e-mail of op een andere wijze wordt verstuurd naar de andere computer, waarna de gegevens worden doorgeboekt. Bij het inlezen van een ASCII-bestand controleert King op de juistheid en de volledigheid van de gegevens en zet de journaalposten vervolgens in een voorlopige boekingsgang. Deze journaalposten kunnen nog worden gecontroleerd en zonodig worden gecorrigeerd, voordat de boekingsgang definitief wordt. Zo houdt u altijd de controle over de administratie, ook als de gegevens door iemand anders worden aangeleverd.

Inlezen journaalposten in XML-formaat

Om het XML-bestand in King in te lezen hoeft u alleen de inlees-instellingen vast te leggen, zoals de bestandsnaam en of het bestand na het inlezen moet worden verwijderd. Het is niet nodig om in King de layout van het inleesbestand te definiƫren, want al die informatie staat in het XML-bestand zelf. Bij het inlezen wordt gecontroleerd of de boekingsgangen, journaalposten en journaalregels correct en volledig zijn. Een korte toelichting op de hier gebruikte begrippen: een boekingsgang bevat een of meer journaalposten (boekingen), een journaalpost bevat twee of meer journaalregels. Kan een boekingsgang niet worden ingelezen, bijvoorbeeld omdat het dagboek of de grootboekrekening niet in King voorkomt, dan wordt die boekingsgang overgeslagen. Alle overgeslagen boekingsgangen kunt u na afloop in een apart bestand laten opnemen, zodat u die na aanpassing alsnog kunt inlezen. Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek. Deze optie maakt deel uit van de Koppelingen Toolkit. Printversie met specificaties (pdf)