Koppeling met Aangifte-software

Koppeling ReedElsevier

King kan gekoppeld worden met de aangifte-software van Reed Elsevier (VPB en BAS). Onderstaande procedure geldt voor King release 5.47.

Stap 1: Importeren balanscode

 • download reed.db (27,3 Mb) en sla dit administratie-bestand op in de lokale datamap van King;
 • start King en meld u aan in de administratie waarvan u de gegevens wilt inlezen in Reed Elsevier;
 • importeer administratie Reed in King via programma Algemeen > Administratie importeren. Na afloop krijgt u de melding: Administratie ‘reed’ is succesvol geïmporteerd!;
 • ga in King naar programma Diversen > Overnemen stamgegevens;
 • in het invoerveld Overnemen van administratie selecteert u Reed
 • vervolgens selecteert u bij Balanscodes het vakje in de kolom Overnemen;
 • in de groupbox Module Balanscodes selecteert u het vakje  Inclusief indeling; bij Van Code en bij T/m Code selecteert u balanscode 800 – Reed;
 • klik op de knop Overnemen. Na afloop krijgt u de melding: Het overnemen is voltooid. Sluit het venster af met Akkoord en Sluiten. Deze stap is in principe eenmalig.

Stap 2: Mapping rekeningschema

 • ga in King naar programma Stamgegevens > Balanscodes > Variabele balansen,
 • klik op balanscode 800 en vervolgens op de knop Wijzigen;
 • koppel nu uw grootboekrekeningen aan de juiste rubriek. Overleg hierbij indien nodig met uw accountant of boekhouder. Bij de Celnamen ziet u in het veld Omschrijving de code van ReedElsevier. Alle rubrieken staan op Verdichten;
 • Na afloop verlaat u dit programma met Sluiten. Deze stap is in principe eenmalig. Alleen als u een rekening toevoegt, zult u die aan een rubriek moeten koppelen.

Stap 3: Export-layout maken

  • ga naar Diversen > Exporteren > Exporteren financiele gegevens > Exporteren variabele balans (diverse formaten) en klik op Toevoegen om een nieuwe export-layout aan te maken;
  • geef de nieuwe layout een Nummer en een Omschrijving;
  • als Bestandsformaat kiest u ASCII-bestand (*.txt);
  • op de tabkaart Veldformaat maakt u het vakje Kolomtitel toevoegen leeg;
  • op de tabkaart Veldscheiding kiest u voor Variabele lengte; als veldscheidingsteken kiest u Puntkomma; het vakje Velden tussen aanhalingstekens maakt u leeg;
  • op de tabkaart Velden klikt u op de knop Selecteer geen; vervolgens selecteert u in de lijst met Beschikbare velden het vakje bij de velden CelnaamOmschrijving en EindSaldo;
  • kopieer de volgende tekst:
 • WA2013;eindsaldo;
 • Bedrijfsnaam;;
 • vrije tekst op derde regel
 • en plak die in het invoerveld Koptekst op de tabkaart Kop- en Voettekst. Vervolgens past u de tweede en derde regel aan;
 • Op de tabkaart Bestandsnaam vult u het pad en de bestandsnaam van het exportbestand in. Het vakje Bestand openen om te lezen maakt u leeg. U sluit het programma met Sluiten;
 • Elk nieuwe kalenderjaar dient u het jaartal in de Koptekst van uw export-layout aan te passen!

Stap 4: Exporteren

De vorige drie stappen zijn in principe eenmalig. Alleen als u uw rekeningschema wijzigt, zult u stap 2 opnieuw moeten doorlopen. Daarnaast zult u elk jaar het boekjaar moeten wijzigen in de koptekst van uw export-layout (stap 3). Nadat de stappen 1 t/m 3 zijn uitgevoerd, kunt u periodiek het export-bestand aanmaken en inlezen in Reed/Elsevier:

 • ga in King naar programma Diversen > Exporteren > Exporteren financiele gegevens > Exporteren variabele balans (diverse formaten);
 • klik op de export-layout die u in stap 3 hebt aangemaakt en klik daarna op de knop Exporteren….
 • bij Balanscode selecteert u balanscode 800;
 • het vakje Incl. rekeningen zonder Rub.Par.Sub maakt u leeg;
 • bij Specificatieniveau kiest u voor  Conform balanscode;
 • de overige invoervelden kunt u naar eigen inzicht invullen;
 • u kunt deze export-instellingen eventueel opslaan via de knop Instellingen;
 • klik op de knop Exporteren om het exportbestand aan te maken. Tip: met de optie Jobs kunt u het aanmaken van een exportbestand geheel automatisch laten verlopen!
 • in het bestand staan onderaan drie regels met (sub)totalen. Deze regels dient u te verwijderen (buiten King om, bijvoorbeeld met Excel);
 • u dient tevens de bedragen af te ronden op gehele getallen (dit kan het beste in Excel);
 • ten slotte kunt u het bestand inlezen in Reed Elsevier. Hoe u dat het beste kunt doen, is vermeld in het document importeren_ jaarstukken_uit_externe_bestanden.pdf, dat u kunt vinden op de website www.Elsevierfiscaal.nl.