Koppeling met PayPal

Pay2MT
Manier van koppelen converteert CSV naar MT940
 
1- of 2-richtingsverkeer         tussen King en applicatie van PayPal naar King
 
Operating system  
 
Aantal bedrijven/gebruikers  
 
Leverbaar sinds  
 
Internetversie beschikbaar  
 
Referentie  
 
Fabrikant/distributeur Pya2MT
 
Gevestigd te Wormerveer
 
Contactpersoon Willem van Garderen
 
Telefoon +31 649 353 130
 
E-mail info@pay2mt.com
 
Website www.pay2mt.nl

Quadrant is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de in dit document vermelde gegevens en/of de goede werking van de betreffende koppeling(en).