Opties

Directe inkoop

Deze optie biedt een perfecte oplossing voor artikelen die u pas bestelt nadat een klant ze gekocht heeft: de directe inkopen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om artikelen die op maat gemaakt worden, artikelen die weinig worden verkocht of zeer prijzige artikelen. Met deze optie kunt u deze artikelen volgen van verkooporder tot magazijnontvangst. Per artikel kunt u op de tabkaart Extra aangeven of het product via directe inkoop moet worden besteld. Zo ja, dan wordt dat artikel, zodra u het in een orderregel selecteert, in backorder gezet. Vanuit de orderinvoer maakt u gelijk het bijbehorende besteladvies aan voor het gevraagde aantal. In dat besteladvies kunt u nog wijzigingen aanbrengen. Een andere leverancier, een andere inkoopeenheid, enz. Vervolgens maakt u op basis van dat besteladvies de uiteindelijke bestelling aan. In die bestelling is een koppeling aanwezig met de verkooporder. Bekijkt u de ordergegevens, dan laat King op de tabkaart ‘Directe inkoop’ de gegevens van de bijbehorende bestelling zien. Andersom vindt u in de bestelling op de tabkaart ‘Directe inkoop’ de bijbehorende ordergegevens. Het is mogelijk om meerdere orderregels te koppelen aan één bestelregel. Zelfs een normale ‘magazijnregel’ is aan die bestelregel te koppelen (dat is dus geen directe inkoop, maar een bestelling bestemd voor uw eigen magazijn). Ook kunt u met deze optie een spoed- of speciale order afhandelen buiten de normale werkwijze om, want het reguliere bestelsysteem en de directe inkoop zijn door elkaar te gebruiken. In de verkooporder zet u gewoon het selectievakje ‘Directe inkoop’ aan, en die orderregel wordt afgehandeld als directe inkoop. Doordat de magazijnontvangst weer gekoppeld is aan de bestelling, weet King precies welke magazijnontvangst bij welke verkooporder hoort. Dat wordt ook weergegeven in de magazijnontvangst. U kunt dus zelf ook zien voor welke klant een directe inkoop bestemd is. Bij een deelontvangst kunt u de ontvangen aantallen zelf toewijzen aan de juiste orders. Bij de verwerking van de magazijnontvangst wordt het aantal ontvangen in de bestelregel bijgewerkt. In de bijbehorende verkooporderregel wordt het artikel uit backorder gehaald en overgenomen naar ‘deze levering’. De goederen kunnen ten slotte geleverd worden aan de klant. Bij een directe levering worden de goederen niet bij het eigen magazijn afgeleverd, maar direct bij de klant. Een directe levering is te verwerken via apart programma Registreren directe levering. De betreffende orderregels worden dan geregistreerd als geleverd, en de direct geleverde goederen worden geregistreerd als ontvangen t.b.v. bestelling en de te boeken inkoopfactuur. Kortom: werkt u met directe inkopen, dan is deze optie een must. Het hele proces werkt veel makkelijker en dat scheelt u tijd. U hoeft niet meer zelf bij te houden voor welke klant de binnengekomen goederen bestemd zijn. Dat regelt King allemaal voor u.

Automatische bestellingen

De optie Automatische bestellingen maakt deel uit van de optie Directe inkoop. De automatische bestellingen worden niet direct aangemaakt, maar via een besteladvies op scherm. In het besteladvies kunt u per artikel eventueel een andere leverancier kiezen, een andere inkoopeenheid of een andere hoeveelheid, of regels verwijderen. Vervolgens kunt u op basis van het besteladvies de bestellingen aanmaken. Leverbaar voor versie : King Logistiek Printversie (pdf)