Opties

Serienummerregistratie

Met de optie Serienummer-registratie kan van de inkomende en uitgaande goederen het serienummer worden bijgehouden. Per serienummer wordt bijgehouden of het op voorraad is. Per artikel is aan te geven of serienummerregistratie van toepassing is. Zo ja, dan kunnen voor dat artikel tal van instellingen worden vastgelegd: het automatisch genereren van het serienummer, moment van aanmaak van het serienummer (bij de magazijnontvangst of pas via de verkooporder), bijbehorende garantietermijn, enz. Als de serienummers reeds worden ingevoerd bij de magazijnontvangst, vindt er bij verkoop controle plaats op het serienummer. Per serienummer wordt bijgehouden of het artikel op voorraad is. Per serienummer kunnen garantiegegevens worden bijgehouden via een garantiecodetabel. Ook wordt van elk serienummer in de artikelmutaties vastgelegd door welke leverancier het is geleverd en aan welke debiteur het is verkocht. Het serienummer kan worden afgedrukt op de pakbon, de verzamellijst en de factuur. Serienummers kunnen ook worden gebruikt naast of in combinatie met de optie Partijenregistratie. Leverbaar voor de versie Logistiek. Printversie (pdf)