Opties

XML-koppeling projecten

Met deze optie kunt u projectgegevens exporteren en/of importeren in King. De volgende export en importmogelijkheden zijn beschikbaar:
  • XML-koppeling artikelen/tarieven (ook afzonderlijk verkrijgbaar) Met deze optie kunt u in King een XML-bestand met artikelen of tarieven importeren in King. U kunt nieuwe artikelen of tarieven toevoegen en bestaande wijzigen. Ook is het mogelijk om met King een XML-bestand te exporteren in het formaat dat in King kan worden ingelezen. In combinatie met King Factureren kunnen alleen tarieven worden geëxporteerd en ingelezen, vanaf King Artikelen ook artikelen. Deze XML-koppeling is ook afzonderlijk leverbaar. Zie voor meer informatie bij XML-/ASCIIkoppeling artikelen/tarieven.
  • Inlezen XML-bestand met projectmutaties     Met deze optie kunt u een XML-bestand met projectmutaties importeren in King. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
  • Exporteren projectmedewerkers naar XML Met deze module kunt u een XML-exportbestand met projectmedewerkers aanmaken volgens een door u zelf te kiezen layout. U bepaalt zelf welke velden in het exportbestand moeten worden opgenomen en in welke volgorde. Bij het exporteren kunt u eventueel een beperkt aantal projectmedewerkers exporteren. U kunt de projectmedewerkers selecteren op code (zoekcode), voornaam, achternaam en volledige naam.
  • Exporteren project(onderdelen) naar XML     Met dit onderdeel kunt u een XML-exportbestand met projectgegevens aanmaken volgens een door u zelf te kiezen layout. U bepaalt zelf welke velden in het exportbestand moeten worden opgenomen en in welke volgorde. Bij het exporteren kunt u eventueel een beperkt aantal projecten exporteren. U kunt de projecten selecteren op code en omschrijving. De te exporteren projecten kunt u eventueel ook selecteren op hun Projectsoort en status.
De optie XML-koppeling projecten maakt geen deel uit van de Koppelingen-Toolkit. Leverbaar voor de versies Factureren, Artikelen en Logistiek. U kunt deze optie alleen aanschaffen als u beschikt over de optie Uren 1, 2 of 3, of Projecten 1, 2 of 3. Download pdf met specificatie