Opties

King Jobs en XML Transformatie

Met King Jobs kunt u volautomatisch gegevens importeren in King of exporteren uit King. In King stelt u de job(s) eenmalig samen. Het programma KingJob.exe kan de job(s) vervolgens automatisch uitvoeren. Bijvoorbeeld een automatische synchronisatie van NAW-gegevens tussen King en een ander programma, of vanuit een ander programma de openstaande posten van een bepaalde debiteur in King opvragen. Ook voor een koppeling met een willekeurige webwinkel kunt u deze optie gebruiken. Via de King-jobs kunnen ook orders worden verwerkt. Zo kunt u automatisch de facturering of levering van orders vanuit de job aansturen, of orderbevestigingen of proformanota’s afdrukken. U hebt hierbij de keuze om alle (vrijgegeven) orders te verwerken of alleen die orders die eerder via de job zijn ingelezen Bij deze optie hoort ook de functie XML Transformatie. Hiermee kan een XML-exportbestand van King worden geconverteerd naar een ander formaat, of een XML-bestand uit een andere bron worden geconverteerd naar een XML-importbestand dat in King is in te lezen. KingJob.exe werkt onafhankelijk van King. Dus door dit programma met de juiste parameters in een scheduler of batch-bestand op te nemen, kunt u volautomatisch gegevens exporteren, importeren en/of een XML-transformatie uitvoeren. Alle imports en exports zijn via de King Jobs aan te sturen, behalve Inlezen Journaalposten in ASCII-formaat, Inlezen NAW-gegevens in ASCII-formaat en Inlezen artikelen in ASCII-formaat. Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen en Logistiek. Printversie (pdf)