Opties

Rechten per gebruiker

Met de optie Rechten kan per gebruiker worden aangegeven welke gegevens deze wel mag inzien/wijzigen en welke niet. De rechten zijn hiërarchisch ingedeeld, dat wil zeggen dat er hoofdgroepen zijn, daarbinnen subgroepen en daarbinnen individuele rechten. De indeling komt grotendeels overeen met die van het King-hoofdmenu. Daardoor is het mogelijk om voor een bepaalde gebruiker een bepaalde groep met rechten toe te kennen, zoals "Inzien financiële gegevens". Aan de andere kant kan een gebruiker het recht hebben tot groep "Inzien financiële gegevens", functie "Invoeren voorlopige journaalposten", maar niet tot "Verwerken voorlopige boekingsgangen". De rechten-instellingen kunnen van de ene naar de andere gebruiker worden gekopieerd, dus dat kan heel wat instelwerk schelen. De toekenning van de rechten geschiedt door middel van een boomstructuur, zoals bij de Windows Verkenner. Leverbaar voor de versies Financieel, Factureren, Artikelen. Standaard in versie Logistiek. De rechten voor het onderdeel Point of Sale zijn ook opgenomen in de optie Point of Sale II. Printversie (pdf)